Κατηγορίες

Συστήματα Μαρκαρίσματος Thermopatch

Συστήματα Μαρκαρίσματος Thermopatch

Εταιρική Ταυτότητα, Μαρκάρισμα, Θερμοκολλητικές Μηχανές και Εκτυπωτές από την Thermopatch!

H εταιρία Ama Universal Hellas είναι ο αντιπρόσωπος και ο διανομέας, για την Ελλάδα, μίας ευρείας γκάμας προϊόντων σήμανσης και μαρκαρίσματος, που δημιούργησε η Thermopatch, και χρησιμοποιείτε σε πληντύρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικά σωματεία αλλά και οπουδήποτε απαιτείται η ανάγκη σήμανσης των ενδυμάτων.

Η Thermopatch είναι σε θέση να παρέχει μία ολοκληρωμένη λύση για όλες τις ανάγκες όπως, εκτυπωτές δημιουργίας ετικετών και barcode, εμβλήματα και θερμοκολλητικές μηχανές για την κατάλληλη ένδυση εταιριών και αθλητικών ειδών, αλλά και μηχανήματα προσωρινού μαρκαρίσματος υφασμάτων. Ο σχεδιασμός όλων των παραπάνω έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε ο χρήστης να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει χωρίς καμία δυσκολία.